Fakta om NorgeNorge (på nynorska: Noreg, namnet kommer av fornnordiska Nordvegr, Norvegr, Noregr, "vägen
mot norr") är en konstitutionell monarki i norra Europa, väster om Sverige på Skandinaviska halvön.
Förutom Sverige gränsar landet till Ryssland och Finland. De närbelägna öarna Svalbard och
Jan Mayen står under norskt självstyre och betraktas som en del av kungadömet, medan Bouvetön
i Atlanten och Peter I:s ö i Stilla havet är underordnade Norge men inte räknas som en del av riket.
Norge har även gjort anspråk på Dronning Maud Land i Antarktis.

Klimat
Norge har ett svalt tempererat klimat med bergsklimat i de norra delarna. Medeltemperaturen varierar
stort mellan olika delar av landet. Vintertemperaturer varierar mellan -15 till 1° och 10 - 20° på
sommaren. Årsnederbörden är från 500 till över 2000 mm. Den mesta nederbörden faller i de västra
delarna.

Historia
Tidig historia
Norge blev ett enat rike under 1000-talet och hade under storhetstiden på 1200-talet överhöghet
över Färöarna, Shetlandsöarna, Orkneyöarna, Hebriderna, Man, Island och Grönland, det såkallade
Norgeväldet. Enligt vissa historiker innebar Digerdöden år 1349 dock ett hårt slag och landet hamnade
i skuggan av sina grannländer. Genom Kalmarunionen och gifte med det danska kungahuset kom Norge
under danskt inflytande. Den ursprungliga norska högadeln dog så småningom ut. Under åren med
Danmark förlorade Norge sina gamla territorier Bohuslän, Jämtland, Härjedalen, Idre och Särna till
Sverige. Napoleonkrigen, med Danmark som allierad med Frankrike, betydde slutet för danskarnas tid i
Norge. Vid fredskongressen i Kiel 1814 överlämnades Norge till Sverige, men utan äarna i Nord-
tlanten. Kraftiga nationella protester resulterade emellertid i en norsk konstitution och valet av
Kristian Fredrik till kung 17 maj 1814. Men den svenske kronprinsen, senare kung Karl XIV Johan
vägrade erkänna Norges självständighet och Sverige gick till anfall. Efter några veckors krig
kapitulerade den norska armén och Norge tvingades att gå i personalunion med Sverige genom
konventionen i Moss. Norge behöll dock sin nya grundlag med de förändringar som unionen krävde,
och nationalförsamlingen Stortinget valde den svenske kungen Karl XIII till kung även i Norge den
4 november (under namnet Karl II).

Unionsupplösning
Norge blev fullt självständigt 1905. På 1890-talet hade Norges olust med unionen ökat starkt.
Att Sverige gång på gång nekat Norge att ha en egen utrikespolitik och ett eget konsulatväsen
bidrog till detta. Det senare hade rent praktiskt en stor betydelse för den betydande norska
handelsflottan. Det hela kulminerade med att Stortinget år 1905 beslutade att Oscar II inte lägre
kunde räknat som norsk kung: han ville inte ratificera Stortingets beslut. Många fruktade att krisen
kunde sluta som i 1814, att Sverige igen skulle gå till krig mot Norge och som den starka parten
diktera en bitter fred. Förhandlingar i Karlstad mellan de båda ländernas regeringar lyckades dock
skapa ett fredligt slut på unionen, Den norska tronen erbjöjdes de svenska prinsarna, men alla
tackade nej. Det blev istället Danmarks prins Carl som tackade jag och valdes till kung Haakon VII
av Norge.

Andra världskriget
9 april 1940 började Tyskland sin attack mot Norge. Sänkadet av den tyska Blücher i Oslofjorden gav
kungafamiljen och regeringen tid att fly från Oslo. Städerna Molde, Elverum, Kristiansand, Steinkjer,
Voss och Namsos skadades hårt i tyska bombattacker. Det tog 62 dagar för tyskarna att erövra
Norge och därefter etablerade de en marionettregering med Vidkun Quisling som regeringschef.
Kungen och den lagliga regeringen lyckades fly till Storbritannien. Då Tyskland kapitulerade 1945
befann sig 350 000 tyska soldater i Norge. Krigsdödade norrmän under de 5 åren beräknas till drygt
10 000, av dessa var 700 judar. 9 000 norrmän hade suttit i tyska koncentrarionsläger. Finnmark var
den del av Norge som drabbats hårdast. Den flyende Wehrmacht brände byarna och förstörde 1944
och 1945 nästan all infrastruktur under sitt försök att fördröja Röda armén. Civilbefolkningen på nära
60 000 tvågsflyttades söderut.

Efterkrigstid
De 30 åren efter kriget präglades av en kraftig ekonomisk tillväxt. Erfarenheterna från andra
värlskriget medverkade starkt till att Norge valde sida i kalla kriget och var med att grunda Nato.
Landet har i två folkomröstningar sagt nej till medlemskap i EU.

I slutet av 1960-talet hittades olja i Nordsjön och inkomsterna därifrån har betytt mycket. Norge har
i dag inga statsskulder. Landet var 2004 världens tredje största oljeexportör efter Saudiarabien och
Ryssland. Statens petroleumsfond, den så kallade "oljefondet", är det oanvända överskottet från
norska statens oljeinkomster. Fonden investerar i utländska aktier och obligationer. I november 2006
var värdet 1 880 miljarder norska kronor. Norge toppade år 2006, fö femte året i rad, FN:s "Human
Development Index" och har en av världens högsta inkomstnivå per capita.

         

Kongeriket Norge
Kongeriket Noreg

 Nationellt valspråk: "Alt for Norge (kung Haralds motto"
(Eidsvolleden 1814: "Enige og tro till Dovre faller"
Nationalsång: "Ja, vi elsker dette landet"Huvudstad: Oslo
Största stad: Oslo
Officiellt språk: Norska (bokmål, nynorsk)
Statskick:Konstitutionell monarki
Regent: Harald V
Statsminister: Jens Stoltenberg
Självständighet: från svensk-norska unionen
Deklarerad: 7 juni 1905
Erkänd: 26 oktober 1905

Yta:
Totalt: 385 199 km²,
Vatten: 6 %
Folkmängd:
Totalt: 4 705 600
Befolkningstäthet: 14.9 inv/km²:
BNP (PPP):
Totalt: (2005) $ 195 130 miljoner
Per Capita: $ 42 364
Valuta: Norske krone (NOK)
Tidszon: UTC + 1
Topografi:
Högsta punkt Galdøppigen 2 469 m.ö.h.
Största sjö: Mjø 368 km²
Längsta flod: Glomma 598 km
Nationaldag: 17 maj
Landskod: NO, NOR
Landsnummer: +47Geografi
Den norska naturen är klippig och utmärks av fjordar, öar och glaciärer (Norges kust är 20 000 km
lång, vilket är 10 % längre än t.ex. USA:s kust (borträknat Alaska, vars kust är nära 57 000 km).
Norge gänsar till Sverige, Finland och Ryssland i öster och har kuster mot Skagerak i söder, Nordsjön
(Stora Fiskebanken) i sydväst, Norska havet i väst och Barents hav i norr.

Norges högsta berg är Galdhøpiggen, omkring 2 469 meter. Ibland anges Glittertind som högre med
en höjd på 2 472 meter, men då istäcket inräknat, vilket ju varierar i tjocklek (själva berget når
2 452 meter).

Norge har ett tempererat klimat längst kusterna mycket tack vare golfströmmen med strängare klimat
i inlandet och subarktiskt klimat i norr. Den högsta temperaturen som uppmätts i Norge är 35.6° i
Nesbyen den 20 juni 1970. Kallast har man haft i Karasjok på Finnmarksvidda i nordligaste Norge.
Där hade man +51.4° den 1 januari 1886.

 • Högsta punkt: Galdhøpiggen 2 469 m.

 • Naturtillgångar: petroleum, gas, timmer, aluminium, koppar, zink, järn, fisk, thorium.

 • Befolkningens medellivslängd: 79.5 år.

 • Religion: Evangelisk- luthersk tro 90% (1990), frikyrkliga 2.5%, katoliker 0.5%

 • Total yta: 385 199 km² varav

 • Svalbard 61 020 km²

 • Jan Mayen 377 km²

 • sötvatten 17 900 km²

 • Norska Antarktis är områdesanspråk i Antarktis.

Största städer

 • Oslo

 • Bergen

 • Trondheim

 • Stavanger

 • Kristiandsand

 • Fredrikstad

 • Drammen

 • Tromsø

 • Sandnes

 • Sarpsborg

 • Skien

 • Bodø

 • Sandefjord

 • Ålesund

 • Larvik

Öar efter yta

 1. Spetsbergen, 37 673 km² (Svalbard)

 2. Nordaustlandet, 14 443 km² (Svalbard)

 3. Edgeøya, 5074 km² (Svalbard)

 4. Hinnøya, 2204 km²

 5. Senja, 1586. 3 km²

         

Politik
Norge är en konstitutionell monarki med en parlamentarisk utsedd regering. Statschefens uppgift inom
det politiska systemet är främst ceremoniella. Den norska lagen från 1814 ger statschefen rätten att
självständigt utnämna sin regering sedan 1884, då parlamentarism infördes, har det blivit så att
statsministern måste ha stöd i Stortinget. Formellt sett kan statschefen utnämna vem han vill som
statsråd i regeringen, men i praktiken utnämns statsråd efter förslag från statsministern.

Det norska parlamentet, Stortinget, består av 169 ledamöter från å r2005, valda från 19 regioner,
fylken. Valsystemet är proportionellet med val vart fjärde år. Stortinget består av två kamrar -
Odelstinget och Lagtinget - med något olika uppgifter. Medan Odelstinget väcker åtal i riksrätt och
behandlar lagförslag i en första läsning, utgör Lagtinget riksrättens domarnämnd och bekräftar
Odelstingets lagförslag i en andra läsning. Detta är n dock upphävt men träder i kraft 2009, då
Stortinget i fortsättningen kommer att fungera som en kammare.

Demografi
Norge har 4 577 457 invånare (2004), varav ungefär en halv miljon bor i Oslos kommun. Omkring Oslo
bor dock ungefär 1 miljon människor. Den största delen av Skandinaviens samisktalande befolkning bor
i Norge.

Folkmängden ökar med 0.4% per år (uppskattning i juli 2004). Av invånarna är 50.5 % kvinnor och
49.5% män. Uppdelat i ålder (2004): 0 - 14 år 19.8%, 15 - 64 år 65.4% och 65 år och äldre, 14.8%.

Norska är officiellt språk i Norge. Språket bestär av de två skriftvarianterna bokmål och nynorsk.
Ungefär 95% av Norges befolkning talar norska som modersmål. Samiska är minoritetsspråk och
offieciellt språk i några kommuner i Nord-Norge.

När det gäller etniskt ursprung är den största delen av befolkningen nordisk eller nordgermansk medan
en mindre del i norra delen av landet är samisk eller finsk. Under de senare åren har invandringen
utgjort mer än hälften av befolkningstillväten och en ökande andel av befolkningen är invandrare,
7.3% per 1 januari 2003. De största invandrargrupperna är svenskar, danskar och pakistanier.

Administrativ indelning
Norge är indelat i 19 fylken:

 • Akershus

 • Aust-Agder

 • Buskerud

 • Finnmark

 • Hedmark

 • Hordaland

 • Møre og Romsdal

 • Nordland

 • Nord-Trøndelag

 • Oppland

 • Oslo

 • Rogaland

 • Sogn og Fjordane

 • Sør-Trøndelag

 • Telemark

 • Troms

 • Vest-Agder

 • Vestfold

 • Østfold

         

        

        


Kultur
Kända norrmän

 • Ivar Aasen - språkman, nynorskans upphovsman

 • Niels Henrik Abel - matematikgeni

 • Roald Amundsen - först till sydpolen

 • Elisabeth Andréassen ("Bettan") - sångerska

 • Sverre Anker Ousdal - skådespelare

 • Tone Mekkestad - meterolog TV 4

 • Gro Harlem Brundtland - politiker

 • Ole Bull - fiolspelare, kompositör

 • Tor Trondsen - fotbollspelare

 • JOhn Carew - fotbollspelare

 • Kjell Magne Bondevik - politiker

 • Bjørn Dæhlie - skidåkare, tidernas mest framgångsrika vinterolympier

 • Jan Fosse - författare

 • Tryggve Gran - skidtränare och pilot, till sydpolen med Robert Falcon Scott

 • Edvard Grieg - kompositör

 • Carl I. Hagen - politiker

 • Knut Hamsun - författare

 • Harald V - kung

 • Morten Harket - sångare och kompositör i popgruppen A-ha
 • Anita Hegerland - sångerska
 • Sonja Henie - konståkningstjärna och skådespeleska i Hollywood

 • Thor Heyerdahl - arkeolog och historiker, drivkraften bakom Kon-Tiki-projektet

 • Henrik Ibsen - författare

 • Åse Kleveland - sångerska och politiker

 • Johann Olav Koss - skridskoåkare

 • Sissel Kyrkjebø - sångerska

 • Trygve Lie - första generalsekreteraren för Förenta nationerna

 • Edvard Munch - konstnär

 • <
 • Lise Myhre - serietecknare, grundare till seriefiguren Nemi
 • Wenche Myhre - sångerska
 • Fridjof Nansen - äventyrare, forskare, diplomat

 • <
 • Alf Präysen - visdiktare och författare, bland annat "Teskedsgumman" och "Mössens julafton"

 • Vidkun Quisling - nazist och anklagad för landsför&aruml;deri under andra världskriget

 • John Arne Riise - fotbollsspelare

 • Aud Schønemann - skådespelare, mest känd från TV som Marve Fleksnes´mor

 • Jon Skolmen - komiker, skådespelare, mest känd från "Sällskapsresan"-filmerna

 • Jens Stoltenberg - politiker

 • Ole Gunnar Solskjær - fotbollsspelare

 • Jahn Teigen - musiker

 • Peder Tordenskold - sjömilitär under stora nordiska kriget

 • Liv Ullmann - skådespelare

 • Sigrid Undset - författare

 • Rolv Wesenlund - komiker och skådespelare, mest känd från TV som Marve Fleksnes

 • Karin Fossum - författare

 • Odd Nerdum - konstnärAll fakta hämtad från Wikipedia