Diarré

Vätskebalans i magtarmkanalen
Tillförsel per dygn: Upptagning per dygn:
Vätskeintag    1.5 L i tunntarm  9.0 L
Saliv    1.5 L i tjocktarm 0.9 L
Magsaft    3.0 L                   9.9 L
Galla    1.0 L (levern)
Pankreassaft    1.0 L (bukspottskörtel)
Tarmsekret    2.0 L
=10.0 L
Normal vätskemängd i avföringen ca 1 dl per dygn
Viktigase orsakerna till diarré
  Inflammatorisk tarmsjukdom
 • Infektioner
 • Malabsorbation
 • Motorikrubbningar
 • (tumörsjukdom)


(bristfällig uppsugning av födan)
(otillräcklig muskelkraft)
Inflammatoriska tarmsjukdomar
1: Ulcerös Colit
 • Drabbar endast tjock- och ändtarm
 • Kontinuerlig utbredning
 • Ytlig inflammation och sår i tarmväggen
2: Crohns sjukdom/Morbus Crohn
 • Kan drabba hela tarmkanalen
 • Oftast tunntarm och/eller tjocktarm
 • Fläckvis inflammation
 • Djup inflammation i tarmväggen
 • Ibland fistlar             (onormal kanal)
3: Mikroskopisk colit            (=collagen och lymfocytär colit)
 • Normalt utseende i colon men mikroskopiskt påvisbar speciell inflammation
 • Svår kontinuerlig vattnig diarré men inga övriga symptom eller fynd
 • Bra effekt av läkemedel
Ulcerös Kolit Crohn
Diarré *** **
Blod/slem med avföring *** *
Buksmärtor (*) **
Smärtsamma trängningar ** *
Feber (*) **
Viktnedgång * *
Perinala besvär * ***
Svullnad nedtill, hö i buk - **
Fistlar - **
Malabsorption

 • Celiki = glutenintolerans
 • Kort tarm (efter kirurgi)
 • Loktosintolerans
 • Bakteriell överväxt i tunntarm
 • Fettmalabsorption                          -ex.pankreasinsuffiens.
 • Gallsaltmalabsorption
Gallsaltmalabsorption
Gallsalter
 • Bildas i levern, utsöndras i gallan
 • Behövs för fettupptag
 • Återupptag i distal tunntarm - åter till levern
Nedsatt upptag                                      ger vattnig diarré
 • Tarminflammation (Crohn)
 • Bortopererad tarm, strålskador
 • Okänd orsak (vanlig)
Tarminfektioner
Inflammatoriska                                      liknar inflammatorisk tarmsjukdom.
 • salmonella, shigella, Cambpoylobacter
 • amöba
 • clostridiums difficile
Övriga                                                     (toxineffekter, vioser, mm)
 • kolera
 • ETEC m.fl. "turistdiarrér"
 • Rotavirus, calicivirus (Norwalk)
 • giardia
Motorikrubbning
 • colon irritabile (=IBS, irritable Bowel Syndrome)
 • hyperthyreos
 • laxaniamissbruk
Förstoppningsdiarré
 • Viktig diagnos    -riskgrupper: åldringar, neurologiska handikapp
 • Rekatlpalpation   buköversikt för diagnos
 • Terapi                laxering, bulkmedel
Basal diarréutredning
Anamnes
 • Tidsförlopp, resor, blod och slem?
 • Nattlig tarmtömning? Antal diarréer? Blod

Rektoskopi
Blodprover

 • Blödning? Inflammation? Malabsorpation? Intorkning? Saltbalans?

Infektionsprover

 • F-odling, chlostridietoxin, amöba-maskägg

Ev. Koloskopi, tunntarmsröntgen mm.

Akut diarré hos åldring

 • Förstoppning
 • Baktierell överäxt i tunntarm
 • Chlostridieinfektion efter antibiotika
 • Ischemisk colit-blodig diarré, buksmärta, kärsjuk patient

Inneliggande vård diarré

 • Hygien, isolering vid ev. smittmisstanke
 • Registrera antal tarmtömningar-patient för egen lista
 • Vätskelista, ev. nutritionsjournal, urinmätning, vätskebalans
 • Nutriton

Nutrition-tillförsel av vätska, energi och specifika näringsämen

 • Oral             vanlig mat, ev. laktos och fettreducerad, ev. kosttillägg
 • Enteral         via sond, behöves sällan
 • Parenteral    kombineras ofta med oral tillförsel

Diet, fett och laktosreducerac, ibland mindre diarrè men ingen betydelse för tarmsjukdomen.